Formularz wstępnej wyceny

Poniżej znajduje się formularz wyceny. Dzięki niemu szybko i skutecznie będę w stanie wycenić każdy indywidualny projekt. Wypełnienie formularza nie jest wiążące. Proszę o przemyślane i szczegółowe opisy dotyczące projektu. Informacje zebrane podczas wyceny online zostaną również wykorzystane w trakcie ewentualnej realizacji danego projektu.

Imię, nazwisko:
Podaj swoje dane osobowe
Nazwa firmy
Podaj nazwę firmy
Typ strony:
Podaj typ strony np. portal społecznościowy, wizytówka...
Języki:
Podaj czy strona będzie wielojęzykowa jeśli tak to jakie języki
Podstrony:
Podaj przybliżoną ilość podstron projektu.
Animacje:
Podaj czy strona ma zwierać animacje typu Flash.
Administracja:
Podaj czy strona ma zawierać autorski system zarządzania treścią CMS.
Inspiracje:
Podaj strony www które Cię inspirują, oddziel je przecinkiem .
Negatywne odczucia:
Podaj strony www które Ci się nie podobają, oddziel je przecinkiem .
Adres e-mail:
Podaj swój adres e-mail
Telefon kontaktowy:
Podaj numer kontaktowy
Opis projektu:
Podaj szczegółowy opis projektu, im dokładniejszy opis tym dokładniejsza będzie wycena.